Navigacija

Za individualne goste

Za individualne goste

Dragi gostje, ko boste obiskali naše kraje z dobro voljo in odprtim srcem, vas bo spremljalo tisto posebno koroško čutenje, ki se ga ne da opisati, da se ga le občutiti v stiku z našimi kraji, zeleno pokrajino, ki jih obdaja in v pogovoru z ljudmi.

Vabimo vas, da takšen prvinski in barviti svet spoznate tudi vi!

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

V dogovoru s posamezniki ali skupinami organiziramo strokovno vodenje po knjižnici, ogled notranjosti in zunanjosti knjižnice in brezplačen ogled njihovih posebnih zbirk (Artoteka, Kotnikova soba, Prežihova soba, Suhodolčanova soba, Raritete, Faksimilirane in bibliofilske izdaje …).

Koroški pokrajinski muzej – zbirke na gradu Ravne na Koroškem

Vstopnina: odrasli 2,50 eur (z vodenjem 3,00 eur), mladina 1,70 eur (z vodenjem 2,00 eur), invalidi in upokojenci 2,00 eur (z vodenjem 2,50 eur).

  • Železarska zbirka - prikazuje razvoj železarstva in jeklarstva na Koroškem.
  • Etnološka zbirka - v interierju muzejskih prostorov je predstavljen veren posnetek dimnične kuhinje vzhodno alpskega tipa.
  • Gozdarska in lesarska zbirka – v zbirki so razstavljeni predmeti in orodja, ki so jih uporabljali pri vsakdanjem delu v gozdu in za obdelavo lesa.

Muzej železarstva, Štauharija, Slovenska pot kulture železa

Leta 1994 so za kulturni spomenik razglasili najstarejše ohranjene objekte na lokaciji železarne, ki so jih leta 2002 donatorsko prenesli v last Občine Ravne na Koroškem – štauharijo, personal in laboratorij. Muzeološka interpretacija objektov na lokaciji bivše Železarne Ravne predstavlja novo in veliko priložnost za ustrezno strokovno promocijo industrijske dediščine Koroške in Slovenije ter priložnost za raziskovanje in predstavljanje delavske kulture.

Mestno jedro Ravne na Koroškem

Jedro mesta predstavlja stoletja star trg, včasih imenovan Guštanj (Gutenstein). Okolica Raven je bila poseljena že v antiki, saj je skozi kraj vodila rimska cesta. Na mestu železarne so našli rimsko keramiko, mozaične kamenčke, opeko in denar. Prvič se Ravne omenjajo leta 1248 kot Guttenstein, kot trg pa leta 1317. V 14. stoletju postane Guštanj deželno knežji trg in je dobil pravico do štirih letnih sejmov in do pobiranja sejmnine. Od konca 16. stoletja je trg imel grb in uradni pečat zelene barve, ki predstavlja drevo s tremi krošnjami. Tržani so bili osebno svobodni, toda trška samouprava ni bila popolna.


Guštanj je bil trgovsko in obrtno središče (čevljarji, kovači, lončarji, usnjarji, barvarji, rokavičarji, glavničarji). Krojaški ceh je v Guštanju deloval od leta 1749. V 16. in 17. stoletju je trg pridobil pravice do novih treh letnih sejmov, ki so pospeševali razvoj trgovine in obrti. Začetki železarstva segajo v leto 1620. Po letu 1774 se je začela industrijska izdelava železa, ko so ob reki Meži delovale prve kovačnice in žebljarne. Leta 1807 so fužinske obrate kupili grofje Thurni, ki so do konca stoletja širili izdelavo železnih in jeklenih izdelkov. Leta 1848 je v premogovnikih in železarskih delavnicah v Guštanju, na Prevaljah, Črni, Mežici in na Lešah delalo več kot 1200 delavcev. Leta 1863 je kraj dobil železniško povezavo, ki je omogočila nagel gospodarski razvoj v drugi polovici 19. stoletja.

Osnova za razvoj je bilo jeklarstvo, ki je šele s propadom fužinarstva v Črni, Mežici in na Prevaljah dobilo možnost za nadaljnji razvoj. Že pred prvo svetovno vojno so kvalitetno ravensko jeklo prodajali na Bližnji in Daljni vzhod ter v Rusijo. Konec tridesetih let so začeli v železarni razen plemenitih jekel izdelovati tudi končne izdelke za potrebe kmetijstva, prometa in železnice. Zaradi razvoja jeklarstva je na Ravnah zaostala druga gospodarska dejavnost, zlasti obrt.

Razvoj ravenske železarne sta pospešili obe svetovni vojni, ko je delovala kot vojno podjetje. Odločilni razvoj se je začel z letom 1946, ko so zgradili livarno in valjarno kvalitetnega jekla, mehanično delavnico za pnevmatična kladiva in kovačnico. Ko so železarno v celoti elektrificirali, so dogradili še valjarno, halo za izdelavo industrijskih nožev, kalilnico, lužilnico in kemijski laboratorij. Z razvojem jeklarske industrije se je izredno hitro razvijal tudi kraj, ki je leta 1952 postal mesto in spremenil ime iz Guštanja v Ravne na Koroškem.

V urbanem okolju Raven na Koroškem si lahko ogledate jeklene skulpture Forma vive, enkratne umetnine, ki so nastale v okviru mednarodnih kiparskih simpozijev. Kiparski simpoziji druge polovice 20. stoletja so v svetu predstavljali novost, ki je v svet umetnosti vnašala mobilnost umetnikov v mednarodnih izmenjavah ter intenzivnejši stik z dosežki sodobnega kiparstva v svetu. Temu zgledu so sledile tudi kiparske manifestacije na Slovenskem, kjer so pod skupnim imenom Forma viva (živa oblika) nastala štiri delovišča (Kostanjevica, Seča pri Portorožu, Ravne in Maribor) s skupnim motom ustvariti mednarodno motivirano celoto skulptur v navezavi na tradicionalni kiparski material okolja. Na Ravnah so železarska atmosfera in industrijsko orientirani ambienti, ki izhajajo iz več kot tristo let stare tradicije fužinarstva, ustvarili tvorni temelj za sedem mednarodnih kiparskih simpozijev Forma vive v jeklu.

Prežihova bajta, spominski muzej Prežihovega Voranca

Bajta je prislonjena ob sončno reber Preškega vrha, (vstopnina mladina 1,50, odrasli 2,00, upokojenci 1,70 evra) od koder je lep razgled na Kotlje in vso hotuljsko kotlino na vzhodni ter košato Uršljo goro na južni strani. Tu je dom pisatelja, ki je s svojimi deli dosegel evropski in svetovni vrh. Prežihov Voranc – Lovro Kuhar je prav tu v Kotljah in koroški pokrajini našel hvaležno snov za snovanje, s katerim je ustvaril literarne bisere in v svetu predstavil sebi tako ljubo Koroško.

Ivarčko jezero

Rekreacijski raj v osrčju Koroške, Ivarčko jezero, se nahaja v čudoviti gozdni pokrajini pod Uršljo goro, v bližini Kotelj na nadmorski višini okoli 645 metrov in meri 1,2 hektarja, ter doseže največjo globino do 5 metrov.

Okoli jezera vodi prijetna in dobro obiskana sprehajalna pot, kjer si lahko spočijete oči z razgledom na Uršljo goro in s pogledom na neokrnjeno naravo, ki obdaja jezero. Na voljo so prostori s kurišči za piknike, otroška igrala (tudi trampolin in vodna kolesa), igrišča za košarko, badminton, odbojko na mivki, mini golf in namizni tenis; tiste najdrznejše pa vabi v svoj moker objem jezero samo.

Prostor je primeren za različne prireditve, srečanja, proslave in končne izlete, ki vsako leto privabijo množico obiskovalcev od blizu in daleč. Tudi letos je za vas postavljen velik šotor, v katerem se izvajajo koncerti in kulturne prireditve, namenjen pa je tudi za večje zaključene družbe in team-buildinge.

Več informacij:
TIC Ravne na Koroškem,
Gozdarska pot 18,
2390 Ravne na Koroškem

Telefon: 02 82 21 219
E-mail: tic.ravne@siol.net