Navigacija

RAVENSKI RAZGLEDI – decembrska številka

RAVENSKI RAZGLEDI – decembrska številka

Kje:
Kdaj: 20.10.2020 0:00 - 15.11.2020 0:00

Spoštovani!

Decembrska številka občinskega glasila Ravenski razgledi bo izšla pred božičem, pred 25. decembrom. Prijazno povabljeni, da sodelujete s prispevkom o svoji dejavnosti.

Vaš prispevek lahko obsega največ eno tipkano stran, tj. do 2.500 znakov s presledki (pisava Times New Roman, velikost 12), zaželena je tudi (največ ena!) fotografija, najbolje v digitalni obliki v formatu JPG, v velikosti min. 500 KB.

Prispevke sprejemamo do 15. novembra, ko bomo zaključili z redakcijo glasila. E-mail: irena.oder@rav.sik.si

Posebej vas opozarjamo, da lahko zaradi racionalizacije stroškov ena ustanova, šola, društvo ipd. pošlje le en prispevek. Edina izjema, ki jo bomo pri tem dopuščali, bodo izjemni dogodki (visoke obletnice in podobni jubileji, izidi pomembnih del …).

Število fotografij za objavo je lahko večje le, če bo obseg besedila manjši (torej: pol strani besedila in dve fotografiji). Če bosta besedilo in slikovni material preobsežna, bo uredniški odbor besedilo in slikovni material vrnil avtorju in ga poprosil za njegovo skrajšanje oziroma ga bo sam ustrezno in smiselno skrčil, če bo to glede na vsebino mogoče.

 

Uredništvo