Navigacija

Operacijo so omogočili...

Operacijo so omogočili...

Operacijo so omogočili...

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, prednostne usmeritve: »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva«.

Na Ravnah se dogaja...