Navigacija

Manja Miklavc: Otroštvo v deželi kralja Matjaža [Koroška osrednja knjižnica, Kuharjeva dvorana]

Predstavitev knjige

Kje:
Kdaj: 25.4.2019 18:00 - 19:30

Znanstvena monografija Otroštvo v deželi kralja Matjaža je rezultat dolgoletnega strokovnega dela domačinke dr. Manje Miklavc, slovenistke in slovstvene folkloristke. Ljubezen do Koroške, posebno veselje do terenskega dela in njena lastnost, da je rada med ljudmi, z ljudmi in za ljudi, so ji omogočile, da je zbrala in zapisala mnogo folklornega in etnološkega gradiva ter ob njem preučila otroško slovstveno folkloro na slovenski in avstrijski strani Koroške.