Navigacija

Odmevi bukovništva na Koroškem [Koroška osrednja knjižnica, Kuharjeva dvorana]

Kje:
Kdaj: 16.5.2018 18:00 - 19:30

Na hribu grad, v gradu zaklad – odpiramo dveri zakladnice koroške kulturne dediščine

Bogastvo koroške pisne dediščine se skriva tudi v številnih ohranjenih rokopisnih zapisih in prepisih, v veliki meri neznanih avtorjev, preprostih kmetov in obrtnikov, ki so se naučili branja in pisanja. Te dragocene drobce povezuje med seboj literarni fenomen bukovništva in samorastništva, ki je tako značilen za Koroško in priča o njeni odpornosti. Bukovništvo, ki ima svoje korenine v 16. stoletju med slovenskimi protestantskimi pisci v okolici Podkloštra (Arnoldstein), je koroško-slovenska posebnost, ki je drugi narodi ne poznajo.
Na zadnjem tematskem večeru 'iz zakladnice koroške kulturne dediščine' bomo v prostor in čas postavili literarni pojav bukovništva (mag. Irena Oder) ter razstavili nekaj rokopisnih biserov, ki jih hrani Koroška osrednja knjižnica (Simona Šuler Pandev in Simona Vončina).

Osrednja gostja večera, ga. Milena Čik Pipp iz Ziljske Bistrice, bo predstavila rokopisno zapuščino njene pratete Jerice Melchior, roj. Pip.

Ga. Margareta Jukič pa bo povzela zanimivo zgodbo o zbiranju gradiva ob nastajanju obsežne monografije o strojanskem bukovniku, pesniku Blažu Mavrelu.
KUHARJEVA DVORANA